28/02/2020 - 07:15

Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” 

Năm 2019, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trường Long, huyện Phong Điền phối hợp với Chi bộ, Ban Nhân dân ấp Trường Thọ A xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” dài 2.000m. BCH Xã đoàn đã vận động người dân gắn bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường; đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận động người dân sống hai bên đường chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB)… Bên cạnh tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” ở ấp Trường Thọ A, từ năm 2017 đến nay, BCH Xã đoàn Trường Long đã xây dựng, mở rộng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” qua các ấp: Trường Thuận, Trường Thuận A và Trường Thọ A, với tổng chiều dài 3.000m. Hằng tháng, Xã đoàn tổ chức phát quang bụi rậm, mé cành cây, trồng hoa… trên các tuyến đường.

Đoàn viên thanh niên xã Trường Long phát quang, vệ sinh trên các tuyến đường.

Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông trong ĐVTN, học sinh, BCH Xã đoàn Trường Long thường xuyên chỉ đạo Chi đoàn giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở lồng ghép tuyên truyền Luật GTĐB trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Năm 2019, BCH Xã đoàn Trường Long còn phối hợp với ngành, đoàn thể tổ chức 164 cuộc tuyên truyền, thu hút 2.360 lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký không vi phạm Luật GTĐB.

Theo anh Châu Văn Giỏi, Bí thư Xã đoàn Trường Long, trong tháng 3-2020, BCH Xã đoàn phối hợp với Chi đoàn Sở Công thương thành phố xây dựng mô hình tuyến đường “Thắp sáng đường quê” ở các ấp Trường Khương, Trường Khương A có chiều dài 2.000m. Các đơn vị sẽ tổ chức gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường với chi phí khoảng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn tổ chức cho ĐVTN phát quang bụi rậm, mé cành cây các tuyến đường để tạo sự thông thoáng tầm nhìn cho người đi đường. Đồng thời, phối hợp với bộ phận truyền thanh của xã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông trên hệ thống loa truyền thanh để người dân, ĐVTN hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, nhất là Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết