11/05/2020 - 14:45

Từ 1-7-2020, tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 

(CTO)- Tổng Cục Thống kê vừa ban hành Quyết định tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-7-2020 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố. Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, kết thúc vào ngày 20-7-2020. Đối tượng điều tra gồm: lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn. Cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin gồm: thực trạng sản xuất nông thôn; thông tin về nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn...

Xã viên Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Long A, huyện Phong Điền chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: T. TRINH

Cuộc điều tra nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế. Đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

T.T

Chia sẻ bài viết