25/02/2010 - 10:01

Từ 1-4-2010 thực hiện làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg, về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2010 và thay thế Quyết định số 127/QDD-TTg ngày 1-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg nêu rõ: Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc 1/2 ngày hoặc cả ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định về việc làm ngày thứ bảy hàng tuần đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị được tổ chức thống nhất ở trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về việc làm ngày thứ bảy hàng tuần đối với các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm việc thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết