01/08/2021 - 10:49

Từ 0 giờ ngày 5-8, doanh nghiệp không đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch phải tạm dừng hoạt động 

(CTO) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3035 /UBND-KT, ngày 31-7-2021, về việc tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành tổ chức xe đưa công nhân đến nơi sản xuất tập trung. Ảnh: CTV.

Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành tổ chức xe đưa công nhân đến nơi sản xuất tập trung. Ảnh: CTV.

Kể từ 0 giờ ngày 5-8-2021, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch phải tạm dừng hoạt động. Nếu không dừng hoạt động, để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý để quyết định việc tiếp tục hoạt động hoặc dừng hoạt động. Nếu không kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng chống dịch, để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Giám đốc Công an thành phố phối hợp với các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi tạm dừng hoạt động. Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với công nhân tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động khi trở về địa phương theo quy định.

Doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn thể công nhân và người quản lý trước khi tạm dừng hoạt động.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết