30/11/2023 - 15:20

Trường Thành cơ bản hoàn thành các yêu cầu xã nông thôn mới kiểu mẫu 

(CT) - Cuối năm 2020, xã Trường Thành, huyện Thới Lai được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tiếp nối thành quả, xã tích cực tuyên truyền, vận động và huy động mọi nguồn lực thực hiện nâng chất các tiêu chí. Ðến nay, xã Trường Thành cơ bản hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Trong gần 3 năm qua, xã đã huy động trên 75 tỉ đồng thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Theo đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 75 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18%; 90% lao động qua đào tạo có việc làm...

Trong thời gian chờ thành phố xét, công nhận, Trường Thành tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Ðồng thời, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn...

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Trường Thành khang trang, sạch đẹp.

Tin, ảnh: K. PHÚC

Chia sẻ bài viết