24/06/2021 - 19:05

Trường Đại học Cần Thơ kiến nghị chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

(CT) - Chiều 24-6, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cho biết, đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để kiến nghị Thủ tướng về chính sách thuế đối với học phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Một buổi học thực hành của sinh viên Trường ĐHCT. Ảnh: B.NG

Theo văn bản, Trường ĐHCT là đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) được phân loại ĐVSNCL tự đảm bảo một phần kinh phí thường xuyên và thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP (theo công văn số 1966/BGDĐT-KHTC ngày 16-5-2018). Trường được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và được phân loại ĐVSNCL tự đảm bảo chi phí thường xuyên giai đoạn 2020-2022.

Ngày 18-1-2021, Cục thuế TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định 41/QĐ-CT về việc công bố công khai kết luận thanh tra thuế giai đoạn 2017 đến 2019. Theo kết luận, Trường ĐHCT phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung 2% trên doanh thu các khoản thu học phí (chính quy và ngoài chính quy) trong 3 năm (2017, 2018, 2019), tổng số tiền phải nộp trên 24 tỉ đồng và phạt vi phạm hành chính trên 4,9 tỉ đồng.

Trường ĐHCT nhận thấy kết luận nêu trên của Cục thuế TP Cần Thơ là chưa phù hợp với các lý do sau: Bộ Tài chính ban hành Công văn 7686/BTC-CST ngày 12-6-2017 về chính sách thuế đối với ĐVSNCL trong lĩnh vực Y tế, GD-ĐT, theo đó chưa thu thuế đối với một số loại hình học phí. Kiểm toán nhà nước đã kiểm toán báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của trường trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, qua đó Kiểm toán đã không tính thuế TNDN đối với khoản thu từ học phí các loại hình thuộc chỉ tiêu đào tạo được Bộ GD&ĐT giao. Hằng năm Bộ GD&ĐT vào kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cũng không yêu cầu việc đóng thuế TNDN đối với các khoản thu từ học phí. Trường ĐHCT thực hiện mức học phí đúng theo lộ trình học phí của Nghị định 86/2015/NĐCP, là mức thu chưa tính đầy đủ chi phí, còn có sự hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10-2-2017 về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực GD-ĐT. Trong giai đoạn 2017-2019 Trường ĐHCT đã được ngân sách nhà nước cấp một phần kinh phí thường xuyên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, hầu hết tỉnh, thành phố chưa thực hiện thu thuế TNDN đối với mức học phí theo quy định trong hoạt động đào tạo theo chỉ tiêu được giao tại các cơ sở giáo dục công lập.

Trường ĐHCT đã có văn bản hỏi Tổng cục Thuế về vấn đề này và được trả lời tại Công văn 1983/TCT-CS ngày 8-6-2021. Tổng cục Thuế căn cứ vào thông báo số 551/TB-VPCP ngày 28-11-2017, kết luận "về thuế đối với ĐVSNCL thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế ”. Tuy nhiên, nhà trường nhận thấy vấn đề trên chưa phù hợp vì kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại VB 551/TB-VPCP chưa nói rõ chính sách thuế cụ thể trong lĩnh vực GD-ĐT. Việc thực hiện thuế TNDN (2% học phí) đối với trường công lập hiện nay là chưa thống nhất trong cả nước, sẽ tạo thêm áp lực tài chính đối với GD-ĐT.

* Về vấn đề trên, Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết: Ngày 8-6-2021, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 1983/TCT-CS về chính sách thuế đối với ĐVSNCL trong lĩnh vực giáo dục gửi Trường ĐHCT.

Căn cứ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và thực hiện ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, các ĐVSNCL thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành. Về việc hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế TNDN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có đánh giá tổng thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

B.Kiên - T.Trinh

Chia sẻ bài viết