12/02/2023 - 17:16

Trung đoàn Bộ binh 932 tiếp nhận huấn luyện 90 chiến sĩ mới 

(CT) - Trung đoàn Bộ binh 932 vừa tiếp nhận huấn luyện 90 chiến sĩ mới (CSM) năm 2023.

Chiến sĩ mới nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 932.

Chiến sĩ mới nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 932.

Trong 90 CSM có 31 chiến sĩ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 1 chiến sĩ là đảng viên... Từ ngày 10-2 đến 27-2, các CSM được huấn luyện dự khóa gồm các nội dung: thể lực, điều lệnh đội ngũ, luyện tập phương án chiến đấu tại bảo vệ cơ quan, tháo - lắp và bảo quản các loại vũ khí được biên chế… Sau khi huấn luyện dự khóa, đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện chính khóa cho CSM trong thời gian 3 tháng.

Nhằm chuẩn bị cho công tác huấn luyện CSM năm 2023, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 đã  tổ chức tập huấn cán bộ từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn; tiến hành sửa chữa, làm mới các loại mô hình, học cụ huấn luyện; củng cố vật chất công tác Đảng, công tác chính trị để phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa - văn nghệ, hoạt động thao trường… Đồng thời tổ chức tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng bữa ăn cho CSM. Năm nay, đơn vị tiếp tục phấn đấu huấn luyện CSM đạt giỏi.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết