05/02/2014 - 19:59

SỞ TƯ PHÁP TP CẦN THƠ

Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(CT)- Năm 2014, ngành Tư pháp TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề "Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao". Theo đó, Sở Tư pháp thành phố sẽ triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong giải quyết TTHC và phòng ngừa có hiệu quả nhũng nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành, nhất là việc ứng dụng các phần mềm: lý lịch tư pháp, xử lý văn bản, phần mềm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm… Tiếp tục nâng cao chất lượng website của Sở Tư pháp, đẩy mạnh việc xây dựng phần mềm dùng chung cho các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện công việc và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

P.N

 

Chia sẻ bài viết