13/05/2012 - 21:43

Trên 80% chất thải ở khu vực nông thôn chưa được xử lý

(TTXVN)- Theo báo cáo của Viện Nước, tưới tiêu và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện có đến trên 80% khối lượng các chất thải ở khu vực nông thôn trong cả nước chưa được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân. Tuổi thọ trung bình của người dân tại các làng nghề thấp hơn 10 năm so với tuổi thọ trung bình của người dân cả nước.

Mỗi năm tại khu vực nông thôn ở nước ta phát sinh trên 13 triệu tấn rác thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu m3 nước thải và 7.500 tấn vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, hầu hết đều xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Hiện tượng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc đã gây nên nhiều vụ ngộ độc, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng.

Bên cạnh đó còn có 16.700 trang trại chăn nuôi mỗi năm thải ra hàng chục triệu tấn chất thải các loại vào môi trường đất, nước và không khí. Chưa kể tình trạng nuôi trồng thủy sản nặng tính tự phát, thiếu quy hoạch, chưa có hệ thống cấp, thoát nước phù hợp, thức ăn thừa không được xử lý, sử dụng hóa chất tùy tiện... đang làm xuống cấp nhanh môi trường, gây nên dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên diện rộng. Ngoài ra, còn có 5.000 nhà máy chế biến nông, lâm sản thải ra một khối lượng khổng lồ khí lỏng và chất thải rắn, làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, vượt mức cho phép hàng trăm lần...

Do đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường nông thôn đang là vấn đề cấp bách hiện nay. Trước hết, cần có chính sách quản lý và khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ gia đình hoạt động trên địa bàn nông thôn lựa chọn công nghệ sạch vào sản xuất kinh doanh; đi đôi với việc xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ môi trường trong các làng, xã. Mặt khác, các địa phương sớm tiến hành quy hoạch cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề phù hợp trên từng địa bàn, để có thể thu gom và xử lý triệt để các nguồn chất thải hợp vệ sinh; thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường đối với mọi trường hợp vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, huy động cả cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường bền vững.

Chia sẻ bài viết