05/07/2020 - 07:30

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an TP Cần Thơ trong thực thi công vụ, giao tiếp ứng xử với nhân dân 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ

Để việc nêu gương thật sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng Công an thành phố (CATP) Cần Thơ, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP ban hành Quy tắc về Văn hóa ứng xử trong lực lượng CATP. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện và hướng dẫn thực hiện như:

1. Ðối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, Ðảng ủy CATP Cần Thơ chỉ đạo: Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong lời nói, hành động; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; phát huy tốt đoàn kết nội bộ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên CATP Cần Thơ giúp dân trong đợt triều cường lịch sử.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mục tiêu phấn đấu, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “đi báo việc về báo công”. Chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện theo phương châm cấp trên đi trước, cấp dưới theo sau, “phát động đi đôi với hành động”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Việc nêu gương trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, Ðảng ủy CATP chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Ðặc biệt trong việc nêu gương, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, phải biết tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân. Thông qua việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa xây dựng cầu, đường, tặng nhà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn xã hội hóa. Việc làm đó cũng được thể hiện, hình ảnh CATP Cần Thơ giúp dân chống lũ, triều cường, nước dâng; chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua và có nhiều cán bộ, chiến sĩ nhặt của rơi trả lại cho người bị mất... Ðối với cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần được thể hiện qua văn hóa ứng xử, giao tiếp, thái độ phục vụ Nhân dân, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hằng năm, tổ chức hơn 40 cuộc diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” trên địa bàn thành phố. Qua đó, cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ và nhận được sự khen ngợi đánh giá cao trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực thi công vụ.

3. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ðảng ủy - Ban Giám đốc CATP Cần Thơ chủ động nghiên cứu, đề xuất kiện toàn, xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy, sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào CATP Cần Thơ; qua các đợt sắp xếp tổ chức bộ máy, đã tinh giảm được 21 phòng, 142 đội theo mô hình tổ chức bộ máy mới và bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở. Các đồng chí được phân công chấp hành nghiêm không tính toán thiệt hơn, mặc dù thay đổi môi trường công tác, về cơ sở cuộc sống gặp nhiều khó khăn bước đầu.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính với mục tiêu 3 giảm (giảm thời gian, giảm về thủ tục, giảm chi phí của nhân dân); thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phục vụ Nhân dân. Qua thực hiện các biện pháp nêu gương, kết quả bước đầu tạo được chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực và thái độ thờ ơ vô cảm trước Nhân dân.

Qua đó, xuất hiện hơn 145 cá nhân đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có nhiều việc làm tốt, có nghĩa cử cao đẹp, tận tụy, nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, tiêu biểu như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Cần Thơ với mô hình “cấp căn cước công dân lưu động” cho người già, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, không kể ngày thứ bảy, chủ nhật; đồng chí Ðại úy Thạch Bình, Trưởng Công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, cứ mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, đồng chí tham gia lớp phổ cập tiếng Khmer, tình nguyện dạy chữ cho các em không nhận học phí; đồng chí Ðại úy Lê Hoàng Phong, Phòng An ninh kinh tế, CATP Cần Thơ, người chiến sĩ mang dòng máu hiếm (Rh-) 13 năm tuổi Ngành, hơn 40 lần hiến máu cứu người, đồng nghiệp hay gọi đồng chí với cái tên “Ngân hàng máu sống”...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu; một số ít cán bộ, đảng viên còn vi phạm tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, điều lệnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. CATP đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định. 

Ðể phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, CATP Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục học tập 6 Ðiều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) và thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương một cách tự giác để từ đó hình thành ý thức, thái độ, hành động, trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Bằng những việc làm, mô hình cụ thể.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tiếp tục thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Ba là, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng những hành động, hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng người dân. Thông qua các phong trào và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chia sẻ bài viết