18/09/2022 - 13:46

Trả nhớ cho người

Từ Dạ Linh

 

Ừ thì trả nhớ cho người

Cái bữa hôm trước mải vui cầm nhầm.

 

Cầm về cái nhớ trống không

Nụ cười chúm chím trông mong nỗi gì.

 

Ta nghe tiếng bấc tiếng chì

Một cơn gió thoảng xanh rì ước mơ.

 

Cầm nhớ lòng dạ u ơ

Quên tên người ấy, chạm bờ thực hư.

 

Thế rồi giấc mộng lu bu

Ta đem trả nhớ phía mù mịt xa.

 

Ừ thì thoảng chút hương hoa

Nhớ ơi là nhớ, ta bà trả thôi.

 

Ta thương nỗi nhớ mồ côi

Cầm nhầm hôm trước, quên lời đón đưa.

 

Lối về chạm phải cơn mưa

Thôi ta trả nhớ, lưa thưa dặm dài.

Chia sẻ bài viết