24/01/2024 - 03:44

TP Cần Thơ trợ cấp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các nhóm đối tượng

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo về việc trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các nhóm đối tượng.

Cụ thể, chi trợ cấp 1,6 triệu đồng cho người từ 100 tuổi trở lên. Trợ cấp 1,4 triệu đồng cho các đối tượng (đang được hưởng ưu đãi hằng tháng): người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ, thân nhân 2 liệt sĩ trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8-1945.

Chi trợ cấp 1,3 triệu đồng cho các đối tượng (đang được hưởng ưu đãi hằng tháng): thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thân nhân của liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đọc hóa học; tuất thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ từ 61% trở lên; tuất người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945; đại diện thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến đã từ trần...

Trợ cấp 1,2 triệu đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Chi trợ cấp 1,1 triệu đồng cho các đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Đảng đang hưởng lương do ngân sách thành phố và quận, huyện, quản lý; cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực... 

Trợ cấp 1 triệu đồng cho đối tượng nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy do Nhà nước quản lý; đối tượng nuôi dưỡng tại 8 cơ sở xã hội ngoài công lập.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND các quận huyện, các đơn vị chức năng khẩn trương chỉ đạo thực hiện cấp phát, không để xảy ra trường hợp chi trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng được trợ cấp, đảm bảo việc chi cho các đối tượng hoàn thành chậm nhất ngày 2-2-2024.

Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết