24/02/2022 - 17:42

TP Cần Thơ: triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ninh Kiều 

(CT) - Ngày 24-2, UBND quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận theo Quyết định số 712/QĐ-UBND, ngày 16-2-2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Ninh Kiều.

Người dân tham khảo các thông tin, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở UBND quận Ninh Kiều.

Theo Quyết định số 712/QĐ-UBND, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ninh Kiều với tổng diện tích đất phân bổ trong năm kế hoạch là 2.889,6ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 301,5ha chiếm 10,43% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 2.584,47ha, chiếm 89,44% tổng diện tích tự nhiên. Tổng diện tích đất thu hồi theo kế hoạch là 56ha với 52,98ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 66,56ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 12,51ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 5,29ha.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để rút kinh nghiệm triển khai hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận. Kế hoạch cũng tập trung đề xuất các giải pháp quản lý đất đai, tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư, khai thác nguồn thu từ các khoản giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… trên địa bàn.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết