21/04/2021 - 18:22

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp là một trong những hoạt động trọng tâm, được thường trực HÐND các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Thời lượng dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiếm từ 20-30% thời gian của kỳ họp HÐND. Chất lượng hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được nâng dần qua các kỳ họp của HÐND các cấp, thể hiện qua số lượng, chất lượng ý kiến chất vấn và truy vấn tăng lên qua các kỳ họp. Kết thúc phiên chất vấn, chủ tọa kỳ họp có đánh giá khái quát; đồng thời, đề nghị các ngành chức năng quan tâm thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách và thực hiện “lời hứa” của mình với bà con cử tri và đại biểu HÐND.

Bên cạnh đó, thường trực HÐND thành phố và một số quận, huyện, xã, phường, thị trấn còn tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp tại các kỳ họp để nhân dân có điều kiện phản ánh trực tiếp ý kiến, kiến nghị của mình đến HÐND các cấp. Các ý kiến, kiến nghị này của cử tri được chủ tọa kỳ họp ghi nhận và chuyển đến UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kết quả giải quyết cho cử tri biết. Ðiều này, làm cho cử tri thành phố rất hài lòng và luôn quan tâm theo dõi các kỳ họp của HÐND các cấp.

Sau mỗi kỳ họp, thường trực HÐND các cấp tiếp tục đôn đốc người đã trả lời chất vấn thực hiện lời hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước, báo cáo kết quả với HÐND các cấp tại kỳ họp sau, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HÐND các cấp được các cơ quan hữu quan nghiêm túc thực hiện.

Trên cơ sở phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HÐND thành phố, HÐND cấp huyện đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, các nghị quyết này được đông đảo nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ và được đại biểu đánh giá cao, làm cơ sở cho công tác giám sát khi cần thiết.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết