05/09/2021 - 07:56

Tìm hương hoa lý 

TRẦM THANH TUẤN

 

Ta men qua ngõ giao mùa,

Hanh hao cả giọt nắng chưa cũ càng.

Bước đời sao cứ ngổn ngang?

Bỏ quên luôn mái đình làng tuổi xưa.

Nẻo đời lấm láp nắng mưa,

Dùng dằng bước với nhặt thưa lối về.

Rưng rưng ngọn cỏ bờ đê,

Đồng chiều sợi khói kéo lê ngang trời.

Rụng rời mấy tiếng à ơi,

Con chim sáo cũng đã đời qua sông.

Câu thề rơi đắm giữa dòng,

Nhánh bần níu cả ngóng trông mịt mù.

Mình thành một cõi phù du,

Ta đem chiếc bóng gật gù với đêm.

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn… và tìm..,

Mùi hương hoa lý rũ mềm bờ vai.

Chia sẻ bài viết