02/12/2023 - 15:02

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện 

(TTXVN) - Sáng 2-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên CĐ cả nước.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong phiên làm việc, Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức CĐ với Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các tham luận của LĐLĐ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân, hoạt động CĐ cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Về nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ, CĐ Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; vừa là tổ chức chính trị - xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Hoạt động của CĐ đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng. CĐ cần tích cực phối hợp với Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại. CĐ phải giúp mỗi đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, về giai cấp, về tổ chức CĐ, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua,... Các cấp CĐ phải khẳng định được vai trò đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ...

Tổng Bí thư lưu ý, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày… Từ đó thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên CĐ, nhất là đội ngũ công nhân, NLĐ ngoài khu vực nhà nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ.

Các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, NLĐ và yêu cầu hội nhập quốc tế… CĐ các cấp phải căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của NLĐ để xác định mô hình tổ chức, nội dung, mục tiêu và phương thức hoạt động phù hợp. Phương thức hoạt động CĐ cần linh hoạt, không ngừng sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ...

Với vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội, là cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà nước và Chế độ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn ai hết, CĐ phải phát huy và làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ và tổ chức CĐ. Các cấp CĐ phải tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp CĐ thực hiện thật tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Các cấp CĐ tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ, đoàn viên CĐ ưu tú, xuất sắc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, ngoài công lập.

Tổng Bí thư đề nghị, công tác cán bộ CĐ cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, có sự phối hợp chặt chẽ giữa CĐ cấp trên với cấp ủy trong công tác cán bộ CĐ. Cán bộ CĐ phải được lựa chọn kỹ càng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, có phẩm chất, năng lực, có tư duy, tầm nhìn, nhiệt huyết, trách nhiệm, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nắm chắc pháp luật, am hiểu về công tác CĐ…

Nhấn mạnh quan điểm xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, Tổng Bí thư yêu cầu, các ban Đảng Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của CĐ các cấp, đặc biệt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, CĐ; tạo mọi điều kiện để CĐ hoạt động, nhất là hỗ trợ, chăm lo, bảo đảm phúc lợi xã hội cho NLĐ…

Chia sẻ bài viết