11/08/2022 - 19:40

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Tiếp tục thực hiện tốt tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

(CT) - Sáng 11-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, dự tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Theo đó, BTV các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ tình hình thực tế địa phương, chủ động thực hiện các mô hình hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện. Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Biên chế được giao giai đoạn 2022-2026 không bao gồm lao động hợp đồng. Tăng cường phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên chế; chỉ thực hiện tăng chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ. Tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 (không bao gồm biên chế của Công an, Quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế…

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đang rất thành công nên tiếp tục thực hiện; mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện tiếp tục thực hiện để rút kinh nghiệm, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng kết và có báo cáo để Bộ Chính trị quyết định. Đồng thời lưu ý, những địa phương quy mô nhỏ về diện tích, dân số thì tùy điều kiện do BTV cấp ủy tính toán và quyết định mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện tốt tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2026, tinh giảm ít nhất 5% biên chế so với năm 2021. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài theo Quyết định số 39-KL/TW của Bộ Chính trị là theo nhóm đối tượng, vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng cần lựa chọn chính xác để việc đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết