20/10/2011 - 08:34

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ

(CT)- Ngày 19-10-2011, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (NQ42) và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển CB lãnh đạo quản lý (NQ11).

Từ năm 2004 đến nay, công tác quy hoạch CB được các cấp ủy đảng thành phố thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở xây dựng quy hoạch cấp trên, một chức danh quy hoạch từ 3-5 đồng chí và một đồng chí quy hoạch từ 2-4 chức danh. Trong quy hoạch CB, các cấp ủy đảng chú trọng lựa chọn CB trẻ, CB nữ có triển vọng phát triển. Các cấp ủy đảng cũng gắn công tác quy hoạch với đào tạo nâng cao trình độ CB. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CB của thành phố từng bước được nâng lên. Quy hoạch BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 81 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm 13,58%; dưới 40 tuổi 46,91%, trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 44,44%; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học đạt 98,77%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 100%. Quy hoạch BCH Đảng bộ các quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 502 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm 17,93%, dưới 40 tuổi chiếm 27,09%; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học chiếm 86,06%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 63,55%... Từ năm 2003 đến nay, các cấp ủy đảng trong thành phố đã tiến hành luân chuyển 498 CB từ thành phố về quận (huyện), từ quận (huyện) về xã (phường, thị trấn) và ngược lại; luân chuyển 248 CB giữa các ngành của thành phố và quận (huyện). Phần lớn CB được luân chuyển đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, luân chuyển CB của thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: một số cấp ủy đảng chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch và luân chuyển CB; chưa thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong công tác quy hoạch CB, chưa mạnh dạn luân chuyển nên số lượng CB được luân chuyển còn ít...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển CB. Trong đó, cần gắn công tác quy hoạch với đào tạo nâng cao trình độ của CB; quan tâm quy hoạch, đào tạo những CB trẻ, CB nữ có triển vọng; rà soát bổ sung quy hoạch CB giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch CB nhiệm kỳ 2015-2020. Các sở, ban, ngành có liên quan cần rà soát, tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác luân chuyển CB từ thành phố về quận (huyện), từ quận (huyện) về cơ sở và ngược lại; đẩy mạnh luân chuyển CB giữa các ngành. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng giao Đảng đoàn UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất việc xây nhà công vụ cho các cơ quan, đơn vị để CB luân chuyển có chỗ ở, an tâm công tác...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết