02/02/2012 - 08:34

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới (*)

 

LTS: Hôm qua, ngày 1-2-2012, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012). Báo Cần Thơ xin trân trọng trích đăng bài diễn văn của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đọc tại lễ kỷ niệm.

(...)

Cách đây 82 năm, ngày 3-2-1930, năm Canh Ngọ, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Quốc tế Cộng sản đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Hội nghị đã nhất trí tán thành hợp nhất 3 tổ chức Đảng Cộng sản, thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam, lấy tên là “Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Vừa mới ra đời, tuy lực lượng còn rất nhỏ bé, Đảng ta đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng liên tiếp dấy lên ba phong trào cách mạng rộng khắp cả nước, từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 rồi sau đó là cao trào cứu nước 1941 - 1945 thể hiện sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mười lăm tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng loạt cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở nước ta, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. (...)

Từ năm 1945 đến năm 1975, chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới áp đặt trở lại ách thống trị của chúng, Đảng ta lại một lần nữa động viên toàn dân tộc đứng lên tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước và đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cuộc kháng chiến thứ nhất, đánh dấu bằng chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, đưa miền Bắc tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ hai, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí đầm ấm của những ngày đầu năm mới và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương Cần Thơ.

Tháng 11-1929, đồng chí Hà Huy Giáp được Đặc ủy phân công về đồn điền Cờ Đỏ cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại đồn điền Cờ Đỏ, (nay là thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ); Chi bộ làng Phong Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) được thành lập cuối tháng 11 năm 1929... Sau ngày 3-2-1930, các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo phong trào cách mạng không ngừng lớn mạnh (...) góp phần cùng với cả nước làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 (...). Vừa giành được chính quyền chỉ vỏn vẹn 65 ngày, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ lại tiếp tục cầm súng chiến đấu suốt 9 năm của cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ và góp phần cùng cả nước chiến thắng thực dân Pháp xâm lược.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những bài học quí báu rút ra từ thực tiễn máu lửa đã giúp cho Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ có niềm tin và nghị lực để bước vào giai đoạn cách mạng mới, đương đầu với kẻ thù mới (...). Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã làm nên nhiều chiến công chói lọi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), cùng cả nước kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, Đảng bộ Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo nhân dân vừa làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Cần Thơ, đặc biệt, từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã phát huy cao độ nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước để phát triển KT-XH; năm 2011, thành phố đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,64%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.350 USD (...). Trong năm, hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và nâng lên, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (...). Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, kết nạp được 2.669 đảng viên (vượt 27,1% so với kế hoạch năm 2010), nâng tổng số lên trên 32.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt trên 87%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95% (...).

Thành ủy xác định năm 2012 là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Trật tự, kỷ cương đô thị”, đòi hỏi Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

1. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết, kinh tế đối ngoại.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ; chăm lo tốt hơn sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên và môi trường; chủ động phòng, chống, ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng tốt nhất cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới; Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong Đảng và nhân dân.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh mặt tích cực, thành tựu, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn những hạn chế yếu kém, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tấn công phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) đã ban hành Nghị quyết số 12 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với ba nội dung trọng yếu:

- Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy Đảng, Chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng quyết định sự sống còn của Đảng ta, trong thời gian tới Đảng bộ thành phố cần phải tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng trong 82 năm qua, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí cần cù vượt khó của quân và dân TP Cần Thơ, tôi tin tưởng và kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố đoàn kết chung sức, chung lòng, cùng ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012, làm tiền đề cho những năm tiếp theo, cùng với cả nước đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước.

(*) Tựa bài do Tòa soạn đặt.

Chia sẻ bài viết