03/06/2017 - 09:26

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ

(CT)- Ngày 2-6-2017, Chi bộ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Số 1, Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tiến hành Đại hội (ĐH) đảng viên, nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là chi bộ được Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ thuộc Đảng ủy. 17/17 đảng viên được triệu tập dự ĐH.

 

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng ĐH Chi bộ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp,
nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp.

Chi bộ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp được thành lập vào ngày 19-5-2016, có 18 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã chỉ định 1 đồng chí giữ chức vụ Bí thư và 1 đồng chí Phó Bí thư. Chi bộ đi vào hoạt động ổn định, đa số đảng viên có tư tưởng, phẩm chất chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy mới thành lập, nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt; không có đảng viên, cán bộ chiến sĩ sai phạm kỷ luật.

ĐH xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống để đáp ứng cao hơn yêu cầu nhiệm vụ… Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ phấn đấu hằng năm đạt "Trong sạch, vững mạnh"; 100% cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

ĐH đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đại úy Nguyễn Hoàng An được bầu đắc cử Bí thư Chi bộ và Trung úy Cao Hoài Sơn đắc cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết