03/08/2022 - 20:09

Quân khu 9

Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện 

(CT) - Ngày 3-8, Ðảng ủy Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 533-NQ/ÐU, ngày 7-3-2013 của Ðảng ủy QK9 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt chặt chẽ 2 nghị quyết trên và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, hội thi, hội thao; thực hiện tốt công tác Ðảng, công tác chính trị trong huấn luyện, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng; phát huy sáng kiến, cải tiến các mô hình, học cụ bảo đảm cho huấn luyện; xây dựng mới nhiều chương trình huấn luyện cho các đối tượng… Ðến nay, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện được nâng lên, góp phần quan trọng cho lực lượng vũ trang QK9 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, huấn luyện cho các đối tượng đạt yêu cầu, chất lượng không ngừng được nâng cao.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh QK9 trao Bằng khen cho các tập thể.

Thời gian tới, Ðảng ủy QK9 thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện; làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo đảm trong quá trình huấn luyện. Ðảng ủy QK9 lãnh đạo tốt việc đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; tăng tỷ lệ thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện nâng cao sức cơ động trong mọi điều kiện địa hình phức tạp… Ðồng thời, đổi mới tổ chức và phương pháp hội thi, hội thao, công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Dịp này, Bộ Tư lệnh QK9 tặng Bằng khen 60 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

 CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết