09/03/2008 - 10:04

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 8-3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) khóa VIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch HNBVN. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội năm 2007 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2008; Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cho ý kiến một số vấn đề về nhân sự của Hội.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2008 với 14 công việc chủ yếu, trong đó có việc tập trung chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong thời kỳ mới; tiếp tục làm tốt hơn nữa việc giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho hội viên; tổ chức triển khai Giải báo chí quốc gia năm 2007; tiếp tục làm việc với các bộ, ngành về vấn đề tài chính, tổ chức biên chế của các cấp Hội; tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phấn đấu quý IV năm 2008 có thể khởi công xây dựng; tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội...

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí để đồng chí Nguyễn Xuân Trình, nguyên Tổng biên tập báo Hà Nội mới, thôi giữ chức Ủy viên Thường vụ HNBVN vì lý do sức khỏe và bầu đồng chí Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Tuyền hình Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức Ủy viên Thường vụ HNBVN. Hội nghị cũng đã nhất trí về chủ trương nâng mức đóng Hội phí hàng tháng nhằm tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của các cấp Hội. Mức đóng góp cụ thể sẽ do Ban Thường vụ quyết định sau khi thống nhất ý kiến với các cấp Hội.

Chia sẻ bài viết