10/08/2009 - 07:55

Phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ quốc hội:

Tiếp tục chất vấn một số bộ trưởng và xem xét quyết định bổ sung biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên viện kiểm sát nhân dân các cấp trong các năm 2009 và 2010

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn, đồng thời để tăng cường công tác giám sát thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo hoạt động chất vấn thường xuyên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, tại phiên họp 22 (diễn ra từ ngày 11 đến 15-8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiếp tục tiến hành chất vấn một số bộ trưởng.

Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tách Tòa dân sự thuộc Tòa án nhân dân tối cao thành Tòa dân sự 1 và Tòa dân sự 2 thuộc cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

UBTVQH còn xem xét, quyết định việc bổ sung biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong các năm 2009 và 2010; nghe Đoàn giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Về công tác xây dựng luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn của các dự án: Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Cơ yếu; vấn đề tên gọi của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Trọng tài thương mại và Luật Bưu chính cũng sẽ được cho ý kiến trong phiên họp này.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết