22/01/2018 - 15:22

Tiền Giang đầu tư 110 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

Tiền Giang dự kiến sẽ đầu tư thực hiện 270 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 200 km và kinh phí lên đến 110 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng và tạo điều kiện cho địa bàn sâu xa vùng Đồng Tháp Mười thuận lợi về giao thông, Tiền Giang dự kiến sẽ đầu tư thực hiện 270 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 200 km và kinh phí lên đến 110 tỷ đồng.

Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, để thực hiện mục tiêu, ngành giao thông phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư kiện toàn giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, coi trọng huy động các nguồn lực theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”: vốn ngân sách, vốn nhân dân đóng góp, vốn vận động trong các doanh nghiệp và mạnh thường quân, các nguồn vốn khác,… Đặc biệt là phát động phong trào hiến đất để kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng giao thông – thủy lợi, đổi mới bộ mặt nông nghiệp – nông thôn, tạo thuận lợi để nông dân phát huy tốt các tiềm năng đất đai, lao động xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng tốt tham gia thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mức sống và giảm nghèo nông thôn.

Ông Trần Văn Bon cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2018, ngành giao thông vận tải cùng các huyện, thành, thị xác định công trình giao thông nông thôn cần đầu tư trong đó những công trình cần ưu tiên làm trước để sớm bố trí nguồn vốn và chủ động kinh phí triển khai thực hiện. Nhất là tập trung cho 22 xã dự kiến phấn đấu ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2018.

Trong năm 2017, Tiền Giang đã đầu tư gần 120 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn, góp phần tạo điều kiện cho thêm 17 xã đạt và ra mắt xã nông thôn mới, góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của Tiền Giang lên 44 xã.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết