07/08/2022 - 19:20

Tiến độ tổ chức đại hội chi bộ của Cần Thơ đạt 90% 

Hơn 2 tháng qua, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung tổ chức đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, toàn thành phố có hơn 2.100/2.341 chi bộ đã tổ chức ĐH (đạt 90%). Sau ĐH, các chi bộ nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, sớm biến chủ trương thành hiện thực.

Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân (bên phải) làm việc với Ban Chi ủy Chi bộ ấp An Thạnh về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân (bên phải) làm việc với Ban Chi ủy Chi bộ ấp An Thạnh về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, từ cuối tháng 5-2022 đến nay, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2022-2025. Nhằm tổ chức ĐH thành công, BTV các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chọn chi bộ tổ chức ĐH điểm cấp huyện và BTV đảng ủy xã, phường, thị trấn và đảng ủy cơ sở chọn chi bộ tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH đại trà.

Đồng chí Đoàn Thị Đặng, Phó Bí thư Chi bộ ấp An Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, cho biết: Chi bộ được Đảng ủy xã chọn tổ chức ĐH điểm vào ngày 6-6-2022. ĐH bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí, với tỷ lệ tín nhiệm của đảng viên (ĐV) đạt trên 95%; đề ra nghị quyết nhiệm kỳ mới sát với địa bàn ấp, như: vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình rau màu, nâng cấp các tuyến đường giao thông… Ngay sau ĐH, Chi bộ chỉ đạo các ĐV tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân vay vốn, đề nghị xã hỗ trợ giống cây trồng để cải tạo vườn kém hiệu quả; vận động nhân dân hiến hơn 4.000m2 đất để chính quyền địa phương thi công tuyến đường Đình Thần - Tân Hưng, đoạn qua địa bàn ấp, dài hơn 1.000m...

Theo đồng chí Phạm Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân, Đảng ủy xã có 22 chi bộ trực thuộc. Đến ngày 25-7, tất cả chi bộ đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2022-2025. ĐH các chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới sát thực tế địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, kết nạp được 14 ĐV, rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 6 ĐV không còn đủ tư cách; chỉ đạo đẩy mạnh cải tạo, phát triển kinh tế vườn, huy động nhiều nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn... Nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ xác định nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, huy động sức dân đóng góp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025… Ngay sau ĐH, các chi bộ nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng xã Giai Xuân phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân...

Hơn 2 tháng qua, các cấp ủy đảng thành phố đã tập trung chỉ đạo ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo chỉ đạo của BTV Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Theo thống kê của Phòng Cơ sở đảng và ĐV thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, đến đầu tháng 8-2022, thành phố có hơn 2.100/2.341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 90%. Các đơn vị đã hoàn thành ĐH chi bộ là huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, quận Bình Thủy, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đảng ủy Công an thành phố. Các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tháng 8-2022 theo chỉ đạo của BTV Thành ủy.

Thường trực các cấp ủy đảng thành phố đánh giá, hầu hết các chi bộ chuẩn bị văn kiện ĐH chu đáo, chặt chẽ. Báo cáo chính trị trình ĐH được chi ủy chi bộ đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể của chi bộ trong nhiệm kỳ tới sát thực với tình hình. Chi ủy, phó bí thư, bí thư chi bộ khóa mới là những ĐV có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Đây là những yếu tố quyết định giúp các chi bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau ĐH, các chi bộ nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo sức bật phát triển trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết