01/01/2019 - 17:34

Tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được và cụ thể hóa bằng Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2015-2017 (43,37ha), với tổng mức đầu tư 402,148 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí đầy đủ vốn để hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 (14,6ha) đã được HĐND thành phố quyết nghị đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỉ đồng.

Như vậy, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Dự kiến, sau năm 2020 sẽ triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng công trình.

Chia sẻ bài viết