24/11/2020 - 19:42

Tiến độ các dự án do Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Khu dân cư Hưng Phú 1: giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật được 99%. Công ty đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật về cho địa phương quản lý vào tháng 10-2019. Về hạ tầng xã hội, Công ty đã bàn giao đất công trình giáo dục cho địa phương xây dựng.

- Khu tái định cư phường Hưng Phú: giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 100%; đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý vào tháng 10-2019 và đã bàn giao đất các công trình công cộng cho địa phương đầu tư xây dựng.

- Khu tái định cư phường Tân Phú: giải phóng mặt bằng được 88,1%, xây dựng đường giao thông, cấp nước, thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa được 82%. Chưa bàn giao hạ tầng xã hội.

- Khu tái định cư Phú An: giải phóng mặt bằng 85,7%, xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt và cấp nước được 85%; đã bàn giao khu đất công trình giáo dục cho địa phương đầu tư xây dựng.

- Khu dân cư 91B (giai đoạn 1 và giai đoạn 2): giải phóng mặt bằng được 99,7%. Công ty đã bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý. Khu dân cư 91B (giai đoạn 3): giải phóng mặt bằng được 80,6%; xây dựng đường giao thông đạt 82%, cây xanh, vỉa hè 80%, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng 80%...

Hầu hết các dự án do Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện phần còn lại.

Chia sẻ bài viết