18/11/2019 - 08:49

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ 

Nhằm tổ chức đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đúng kế hoạch, các cấp ủy đảng quận Ô Môn đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện. Đến nay, hầu hết các cấp ủy đã xây dựng dự thảo văn kiện ĐH, lựa chọn nhân sự giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới là những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Mô hình trồng rau sạch của nông dân phường Thới An.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của Thành ủy về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quận ủy Ô Môn đã tổ chức hội nghị triển khai và ban hành một số công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và ĐH đảng cấp cơ sở, ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đảng bộ phường Châu Văn Liêm, đồng chí Tạ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đảng bộ có 22 chi bộ, nhằm tổ chức ĐH các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng văn kiện ĐH và chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chu đáo. Đến nay, 9 chi bộ đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch, đến ngày 25-11, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy sẽ tổ chức xong ĐH. Về công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), sau đó trình Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy thẩm định.

Đồng chí Tạ Thanh Bình nói: "Qua rà soát, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; phường đã đạt chuẩn "Phường Văn minh đô thị". Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa phường phát triển mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới". Đảng ủy phường cũng đã rà soát, bổ sung quy hoạch CB (lần 4), lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới là những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trình BTV Quận ủy phê duyệt.

Ở Đảng bộ phường Trường Lạc, Đảng ủy chỉ đạo sâu sát việc chuẩn bị ĐH Đảng các cấp. Đảng bộ phường có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 chi bộ được chọn tổ chức ĐH điểm đã tiến hành ĐH. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 12 tới, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy sẽ tổ chức xong ĐH nhiệm kỳ 2020-2022. Về tổ chức ĐH Đảng bộ phường, qua rà soát, phường đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 16 chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng ủy xây dựng nghị quyết 2020-2025 sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Để việc xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới có chất lượng, Đảng ủy đổi mới cách đề ra nghị quyết theo hướng mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Đảng bộ phường Thới Hòa- tổ chức cơ sở đảng được BTV Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm cho đảng bộ các phường trong thành phố- cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành ĐH. Đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đến nay, văn kiện ĐH Đảng bộ phường đã xây dựng xong, đang trình BTV Quận ủy thẩm định, sau đó sẽ trình Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định. Đảng ủy phường đã dự kiến về nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy, Thường trực cấp ủy và các chức danh chủ chốt của phường nhiệm kỳ 2020-2025 là những người đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bảo đảm cơ cấu trình BTV Quận ủy quyết định.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hậu, Chánh Văn phòng Quận ủy Ô Môn,  theo kế hoạch của BTV Quận ủy, trong tháng 12 tới, tất cả 168 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành ĐH. Đến nay, tất cả 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy và Quận ủy đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ĐH đúng kế hoạch. Về thời gian tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở, Đảng bộ phường Thới Hòa được BTV Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm sẽ tổ chức ĐH trước ngày 15-2-2020; Đảng bộ phường Thới An và Chi bộ Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất quận được  BTV Quận ủy chọn tổ chức ĐH điểm sẽ tiến hành ĐH trong tháng 3-2020. Từ tháng 4 đến 6-2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy sẽ hoàn thành ĐH. ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành trong tháng 7-2020.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

Chia sẻ bài viết