25/06/2015 - 14:18

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ

Thường xuyên rà soát, đơn giản tối đa thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác Công khai thủ tục hành chính (TTHC) để cá nhân và tổ chức dễ dàng tra cứu, thực hiện luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Cần Thơ chú trọng. Bên cạnh đó, sở cũng đã thường xuyên rà soát các thủ tục để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cải cách hành chính, sở vẫn còn gặp một số vướng mắc cần tháo gỡ...

Trong 6 tháng đầu năm, Sở TN-MT thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 1.413 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết trước hạn 982 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 412 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 98,66% (số hồ sơ còn lại cần cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm/số lượng hồ sơ tiếp nhận thực tế: 1.413/1.413 hồ sơ (100%). Hiện nay, Sở đã đăng tải 101/106 TTHC trên phần mềm một cửa, riêng 5 thủ tục còn lại thuộc lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện tại Thanh tra Sở nên không đăng tải. Sở duy trì thực hiện 5 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và các phần mềm chuyên ngành. Ngoài ra, đơn vị đang triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ, cung cấp dữ liệu TN-MT.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở TN-MT TP Cần Thơ hướng dẫn thủ tục cho người dân.

Theo đánh giá của Sở TN-MT, khi áp dụng phần mềm một cửa đã mang lại nhiều thuận lợi cho cán bộ công chức và cả tổ chức doanh nghiệp. Việc luân chuyển hồ sơ được nhanh chóng, xác định được trách nhiệm của từng bộ phận trong việc thụ lý hồ sơ từ đó lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời tránh tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp. Cán bộ công chức đã từng bước thao tác thành thạo trên phần mềm một cửa theo đúng quy định. Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin về TTHC cần thực hiện để có thể chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ trước khi đến liên hệ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Qua rà soát TTHC, sở đã đề nghị UBND thành phố công khai 22 thủ tục công bố mới, 34 thủ tục sửa đổi bổ sung, 11 thủ tục bãi bỏ (cấp Sở); công bố mới 18 thủ tục, sửa đổi bổ sung 23 thủ tục, bãi bỏ 9 thủ tục (cấp quận, huyện).

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong thực hiện cải cách hành chính sở vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: một số TTHC lĩnh vực đất đai có quy định trong Luật Đất đai 2013 chưa được quy định cụ thể, làm cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ gặp lúng túng như: thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (không quy định thời hạn giải quyết); thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (không quy định thành phần hồ sơ)…

Ông Phạm Văn Tâm, Trưởng phòng phát triển công nghệ, Trung tâm công nghệ phần mềm, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: việc đánh giá công tác cải cách hành chính đôi khi chưa được khách quan, vì một số hồ sơ trễ hẹn do các cá nhân, doanh nghiệp chậm thực hiện bổ sung hồ sơ để hoàn thành thủ tục (đa số trong việc trễ bổ sung hồ sơ là khâu thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trong khi đó, quá trình đánh giá công tác này chỉ thể hiện đúng hẹn và trễ hẹn, như thế thì việc đánh giá đó chưa thật sự chính xác và năng lực làm việc của từng đơn vị cũng không được thể hiện rõ. Bên cạnh đó, sở đã đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 9 lĩnh vực nhưng các tổ chức, cá nhân vẫn còn e dè khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ, cho biết: Từ nay đến năm 2020, sở sẽ thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định TTHC để tham mưu UBND thành phố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ở 3 cấp ngành TN-MT. Đồng thời, nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hóa TTHC, tập trung cải cách TTHC trọng tâm liên quan đến lĩnh vực đất đai, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng với chính sách, chủ trương đầu tư của thành phố. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tăng cường các hoạt động chỉ đạo điều hành về giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; duy trì tổ chức tiếp và giải quyết khó khăn cho tổ chức, cá nhân về TTHC hàng tuần; phấn đấu mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về TTHC đạt mức trên 90% vào năm 2020. Sở cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị hạn chế trả kết quả trễ hẹn; chấn chỉnh lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực TN-MT.

Bài, ảnh: P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết