23/06/2018 - 09:03

Thượng tôn pháp luật tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững

(CT)- Ngày 22-6, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp trong nước ngày càng quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững gắn với thượng tôn pháp luật. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không chỉ mong muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn phải đảm bảo chấp hành tốt các quy định của pháp luật, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Từ thực tế này, các bài tham luận tập trung thông tin đến doanh nghiệp, doanh nhân những chủ trương, quy định pháp luật gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên. Đồng thời, chia sẻ một số giải pháp, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật mà doanh nghiệp thường gặp phải; hoàn thiện bộ phận pháp chế cho mọi loại hình doanh nghiệp; việc phát triển nguồn nhân lực bền vững trên cơ sở thượng tôn pháp luật trong giai đoạn cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng khẳng định: “Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải xây dựng các nguyên tắc cơ bản hay nói cách khác là những giá trị cốt lõi nền tảng, là sức sống của doanh nghiệp. Những nguyên tắc hay giá trị cốt lõi đó là: tuyệt đối tuân thủ pháp luật, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm môi trường. Doanh nghiệp thiếu thượng tôn pháp luật chính là đánh mất niềm tin của đối tác, khách hàng. Việc tuyệt đối tuân thủ pháp luật cũng chính là hướng đi đúng đắn để doanh nghiệp xây dựng uy tín đối với khách hàng, đối tác và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững”.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết