15/05/2020 - 07:16

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) trong Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa vi phạm, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV.

Thường trực Đảng ủy xã Đông Bình làm việc với Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thắng để nắm việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của đảng viên trong chi bộ.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Trường Xuân, 5 năm qua, bình quân mỗi năm, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đề ra 3 chương trình GS, 3 nội dung KT, tập trung những lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thu chi các loại phí quỹ, vận động bảo hiểm y tế tự nguyện, thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng, thực hiện nhiệm vụ của ĐV… Qua KT, GS, đã kịp thời chấn chỉnh các chi bộ và CB, ĐV có hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tác phong công tác, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thanh Nhung vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; kỷ luật Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và Phó Bí thư chi bộ, Hiệu phó Trường Tiểu học Trường Xuân 2 vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ở Đảng bộ xã Đông Bình, công tác KT, GS trong Đảng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hằng năm, căn cứ vào chương trình toàn khóa và kế hoạch KT, GS của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, sát với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Theo đồng chí Phan Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy xã, công tác KT, GS đối với các chi bộ và ĐV hằng năm chú trọng những nội dung: về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo Bác, sự nêu gương; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới; thực hiện Quy định những điều ĐV không được làm…

Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Đông Bình đã chấn chỉnh, giúp các chi bộ, CB, ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, quản lý ĐV, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huy động sức dân xây dựng giao thông, chấp hành giờ giấc làm việc. Anh Nguyễn Đức Em, công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường xã, nói: “Do công việc gia đình chi phối, đôi lúc tôi đi làm trễ, về sớm, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Được các đồng chí Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở, 2 năm nay, tôi sắp xếp công việc gia đình hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không còn tình trạng trả kết quả trễ hẹn với người dân”.

Đồng chí Phan Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy xã Đông Bình, cho biết: “Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã phát hiện và xử lý kỷ luật 6 CB, ĐV vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ trái quy định, thiếu trách nhiệm. Đồng thời, đề nghị BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật Trưởng Trạm Y tế xã xác nhận cho nhân viên sai sót; xử lý kỷ luật một Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận thủ tục thừa kế tài sản cho người dân sai quy định...”.

 Nói về kết quả công tác KT, GS của Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Chí Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy, cho biết: Công tác KT, GS được BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và các cấp ủy đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và các cấp ủy đảng đều ban hành chương trình KT, GS phù hợp, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy đã thực hiện 40 cuộc KT, GS đối với 152 lượt tổ chức đảng và 15 cá nhân về việc chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng CB; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua KT, GS, 5 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Thới Lai đã xử lý kỷ luật 49 ĐV vi phạm. Trong đó, 13 ĐV vi phạm về ý thức tổ chức kỷ luật; 7 ĐV vi phạm về chức trách, nhiệm vụ; 5 ĐV thiếu tinh thần trách nhiệm; 6 ĐV vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; 2 ĐV vay mượn tiền không có khả năng trả; 6 ĐV vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 3 ĐV vi phạm pháp luật; 7 ĐV vi phạm Quy định những điều ĐV không được làm. “Thời gian tới, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác KT, GS trong Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quản lý xây dựng cơ bản, tài chính, tài sản của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí…” - đồng chí Nguyễn Chí Lĩnh cho biết.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết