23/05/2022 - 06:33

Thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm

(CT) - Theo ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, qua 2 năm thực hiện Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước, ngành tôm của tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt gần 300.000 tấn, tăng 11,58% so với năm 2019. Bạc Liêu đang đẩy mạnh phát triển nuôi tôm với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững, như: nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh; tôm - rừng, tôm - lúa. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đã có sự phát triển nhanh so với năm 2019, với tổng số 25 công ty, đơn vị và 657 hộ dân đang đầu tư nuôi (tăng 10 công ty, 336 hộ so với năm 2019) với diện tích gần 4.000ha (tăng 290% so với năm 2019). Nổi bật của mô hình là tính hiệu quả về năng suất và chất lượng tôm, năng suất tăng từ 10-15 lần so với nuôi tôm thông thường. Toàn tỉnh hiện có 349 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, tăng 24 cơ sở so với năm 2019 (công suất từ 32-35 tỉ post/năm).

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 và thực hiện xong các hồ sơ, thủ tục triển khai giai đoạn 2. Tính đến nay đã tuyển chọn được 9 doanh nghiệp đầu tư; 4 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 45 nhà máy chế biến thủy sản, công suất thiết kế trên 200.000 tấn/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - ông Phạm Văn Thiều cho rằng, việc xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước có ý nghĩa to lớn, không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn khẳng định đây là hướng đi đúng, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng nhanh năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng và bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường; hướng đến tạo thương hiệu “Tôm sạch Bạc Liêu”.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết