03/01/2019 - 08:50

Thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng cục Du lịch đã có thông báo về việc thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến thông tin để các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp an ninh.

Cụ thể, đối với những trường hợp khách vào tham quan tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình ngoài giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đi bằng hai lối tại phía Nam và phía Bắc đường Hùng Vương; khi vào phải kiểm tra an ninh tại Trạm kiểm tra an ninh số 8 đường Hùng Vương và Tổ kiểm tra cơ động tại phía Bắc đường Hùng Vương. Thời gian vào khu vực từ 5h00 – 22h00.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết