21/04/2015 - 21:51

Thúc đẩy xây dựng hợp tác xã kiểu mới

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nói: HTX kiểu mới là HTX không phủ định, thay thế kinh tế hộ, mà làm cho việc sản xuất cá thể của các xã viên có sức cạnh tranh cao hơn, thu nhập cao hơn thông qua việc HTX cung cấp các dịch vụ đầu vào với giá thấp, chất lượng cao cho các hộ xã viên, phối hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các hộ và tổ chức tiêu thụ sản phẩm của các hộ. Xã viên vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh nên họ không đem tư liệu sản xuất, đất đai, nhà xưởng…của mình góp vào HTX mà chỉ góp vốn để HTX hoạt động và cung cấp dịch vụ lo đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho họ. Các địa phương vùng ĐBSCL cần quan tâm phát huy vai trò tích cực của HTX trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Nông dân cần liên kết, thành các HTX kiểu mới để có sức mạnh kinh tế và pháp lý, đủ sức cạnh tranh trong điều kiện mới hiện nay.

Chia sẻ bài viết