29/08/2015 - 16:15

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp

 

Đó là khẳng định của bà Phan Thị Thanh Hòa, Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ về công tác chỉ đạo điều hành tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố. Các TCTD đều chú trọng chất lượng dòng vốn ra thị trường.

Nỗ lực khơi thông dòng vốn

Thống kê của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, trên địa bàn thành phố hiện có 51 TCTD, với 233 địa điểm có giao dịch ngân hàng. Đến cuối tháng 8-2015, vốn huy động ước đạt 44.700 tỉ đồng, tăng 5,43% so với đầu năm 2015; trong đó vốn huy động trên 12 tháng chiếm 32,21%. Nguồn vốn huy động đáp ứng được 83,55% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn.

*Bà có nhận định gì về tăng trưởng tín dụng các tháng đầu năm?

-Bà Phan Thị Thanh Hòa: Đến cuối tháng 8, tổng dư nợ cho vay ước đạt 53.500 tỉ đồng, tăng 7,20% so với đầu năm 2015. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 66,54%, dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 33,46% tổng dư nợ; TCTD nhà nước chiếm 53,08%, TCTD ngoài nhà nước chiếm 46,92% thị phần. Các TCTD trên địa bàn đều tăng cường các giải pháp tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay công nghiệp hỗ trợ, cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản, cho vay thu mua lúa, gạo đều có dư nợ tăng so đầu tháng 8-2015. Cụ thể, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn cuối tháng 8 đạt 21.500 tỉ đồng, chiếm đến 40,19% tổng dư nợ; cho vay xuất khẩu 12.800 tỉ đồng, chiếm 23,93% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 13.400 tỉ đồng, chiếm 25,05% tổng dư nợ…

*Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê- NHNN Việt Nam về xu hướng kinh doanh trong quý III/2015, đa số ngân hàng kỳ vọng mặt bằng lãi suất ổn định hoặc giảm nhẹ. Mặt bằng lãi suất của các ngân hàng trên địa bàn thành phố đang áp dụng ra sao, thưa bà?

- Hiện dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam với lãi suất cho vay từ 11%/năm trở xuống chiếm 85% tổng dư nợ. Tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay ổn định, vốn huy động và dư nợ cho vay tăng so với tháng trước. Lãi suất huy động không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,8% - 1,0%/năm; lãi suất huy động có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,5% - 5,4%/năm; lãi suất huy động từ 6 đến 12 tháng phổ biến 5,4% -6,5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến mức 6,4% - 7%/năm. Lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế tối đa là 7%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7% -9,5%/năm; trung, dài hạn từ 9,5% - 11,5%/năm. Lãi suất USD huy động phổ biến ở mức trần của NHNN quy định là 0,75%/năm đối với cá nhân, 0,25%/năm đối với tổ chức kinh tế; lãi suất cho vay phổ biến ngắn hạn 3,5% - 5,5%/năm, trung dài hạn 6,0% - 7,5%/năm.

Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần May Tây Đô. Ảnh: MINH HUYỀN

Quyết liệt xử lý nợ xấu

Theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 195/TB-NHNN ngày 2-7-2015 về việc yêu cầu các TCTD toàn hệ thống thống tăng cường các giải pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 30-9-2015. Thống kê của NHNN Chi nhánh thành phố, đến cuối tháng 8, nợ xấu của các TDTD là 4.200 tỉ đồng, chiếm 7,87% tổng dư nợ cho vay. Mặc dù nợ xấu đến cuối tháng 8, giảm so với tháng 7-2015, nhưng vẫn cao so với cuối năm 2014 do nợ xấu phát sinh tại 1 chi nhánh ngân hàng thương mại.

*Để đạt được mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, chi nhánh đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện giải pháp cụ thể nào, thưa bà?

-Bà Phan Thị Thanh Hòa: Khi NHNN Việt Nam có thông báo, Chi nhánh đã gửi Công văn chỉ đạo các TCTD quyết liệt thực hiện công tác phân loại nợ theo Thông tư 02 của NHNN, đồng thời Chi nhánh theo dõi sát và giám sát việc cơ cấu lại nợ, việc thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu và tình hình hoạt động của TCTD.

Qua rà soát về hoạt động của các TCTD trên địa bàn, tính đến cuối tháng 7 có 18 TCTD có nợ xấu trên 3%/tổng dư nợ, NHNN Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ đã gửi Công văn cho Tổng giám đốc đề nghị phối hợp, có giải pháp hỗ trợ chi nhánh của đơn vị mình đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ xấu phát sinh mới, đưa tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh về dưới mức 3% trước ngày 30-9-2015. Riêng VCB chi nhánh Tây Đô có nợ xấu chiếm khoảng 70% tổng nợ xấu trên địa bàn, NHNN Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ đã làm việc trực tiếp với Hội sở và đề nghị Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VCB phối hợp, có giải pháp hỗ trợ VCB chi nhánh Tây Đô đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác xử lý nợ xấu. Theo khẳng định của lãnh đạo Hội sở VCB sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp, cố gắng xử lý nợ xấu của chi nhánh xuống dưới mức 3% theo chỉ đạo của Thống đốc. Với thực tế này, nếu đúng cam kết của các TCTD thì đến 30-9-2015, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khả năng về mức dưới 3%, góp phần cùng cả nước thực hiện xử lý nợ xấu đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn hệ thống.

*Thưa bà, từ nay đến cuối năm, ngoài những nỗ lực của các TCTD, với vai trò quản lý nhà nước, Chi nhánh sẽ thực hiện các giải pháp gì để đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống?

- Chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai kịp thời đến các TCTD trên địa bàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Đôn đốc, hướng dẫn các TCTD thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của NHNN nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để hạn chế tối đa hoạt động đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực phi sản xuất, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song song đó, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của NHNN và các quy định khác của pháp luật về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá, quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá.

*Xin cảm ơn bà!

GIA BẢO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết