20/03/2020 - 18:28

Thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp 

(CT)- Để thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong ngành công nghiệp, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, UBND TP Cần Thơ vừa có Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường SXSH trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động cải tiến quy trình sản xuất theo hướng sản xuất sạch hơn. Trong ảnh: Hoạt động Công ty Cổ phần May Tây Đô. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Công thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng về SXSH trong công nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp các sở ngành, UBND quận, huyện rà soát, lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp; chương trình, kế hoạch hành động về SXSH vào kế hoạch của đơn vị để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 11-4-2016 của thành phố. Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đánh giá SXSH, sử dụng tiết kiệm năng lượng; đầu tư sản xuất với công nghệ SXSH, sử dụng năng lượng sạch; tư vấn về tiếp cận các nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ khác cho việc thực hiện SXSH… Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất sạch, các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến… Phối hợp Sở Công thương thúc đẩy việc hình thành và hoạt động hiệu quả “Chợ công nghệ” của thành phố…

Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cần chủ động đầu tư nghiên cứu và áp dụng SXSH tại cơ sở; xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng SXSH về các giải pháp quản lý, cải tiến công thệ, thay đổi quy trình công nghệ… Từng bước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; đăng ký tiêu chuẩn môi trường, ghi nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định. Bên cạnh đó, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện áp dụng SXSH…

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết