07/05/2008 - 09:51

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai dự án sử dụng vốn nước ngoài

Theo Công văn số 658/TTg-QHQT, ngày 2-5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ thực hiện dự án thí điểm phát triển nông thôn theo vùng tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2” do Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECI) viện trợ không hoàn lại trị giá 1,33 triệu Euro.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo qui định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA đồng thời ký thư xác nhận tiếp nhận khoản viện trợ của AECI theo qui định.

* Cùng ngày, theo Công văn số 660/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” với tổng vốn đầu tư 16.400.000 Euro trong đó vốn vay ODA là 13.988.000 Euro, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy. Vốn đối ứng là 2.412.000 Euro được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Đồng Tháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án.

T. T. N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết