16/11/2019 - 17:10

Thông tin về dự án quần thể đô thị du lịch sinh thái

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thông tin về dự án quần thể đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng và thể thao giải trí cao cấp tại quận Cái Răng. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Dự án quần thể đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng và thể thao giải trí cao cấp tại quận Cái Răng được UBND thành phố chấp thuận việc Công  ty Cổ phần Tập đoàn FLC tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án (diện tích khoảng 1.266ha) tại quận Cái Răng.

Ngày 21-2-2019, tại Văn phòng UBND thành phố, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã báo cáo ý tưởng thực hiện dự án. Văn phòng UBND thành phố đã phát hành Thông báo số 38/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về ý tưởng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Thực hiện Thông báo kết luận, Sở Xây dựng đã tiếp thu nội dung nghiên cứu của các nhà đầu tư (trong đó có FLC) đối với khu vực thuộc địa bàn quận Cái Răng và cung cấp thông tin đến tổ chức tư vấn lập quy hoạch để tổng hợp, nghiên cứu. Những nội dung đề xuất hợp lý sẽ được tiếp thu, nghiên cứu lồng ghép vào nội dung đồ án quy hoạch phân khu Cái Răng.

Đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đã hoàn thành công tác tổ chức lấy ý kiến, đã báo cáo UBND thành phố ngày 2-8-2019, chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua Hội đồng thẩm định thành phố và trình phê duyệt trong năm 2019. Đồ án quy hoạch phân khu được duyệt là cơ sở để xác định dự án đầu tư, thực hiện các bước lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật hiện hành.

Chia sẻ bài viết