04/07/2022 - 19:12

Thống nhất nội dung trình HÐND thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 6 

(CT) - Ngày 4-7, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HÐND với Thường trực UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giữa năm 2022) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HÐND thống nhất sẽ trình HÐND thành phố xem xét, thông qua 38 báo cáo do Thường trực HÐND, UBND và các sở, ban, ngành thành phố trình tại kỳ họp. Ðồng thời, sẽ trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị thông qua 2 tờ trình, kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực HÐND thành phố trình; 21 tờ trình, kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực UBND thành phố trình tại kỳ họp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, những đề xuất, kiến nghị phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Tại kỳ họp, HÐND thành phố cũng sẽ thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Thường trực UBND chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến, tiếp tục tu chỉnh hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trước khi trình HÐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp. Song song đó là tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa kịp trình tại kỳ họp này để trình tại kỳ họp chuyên đề của HÐND thành phố vào giữa tháng 8 tới. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu cũng đề nghị các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm kỳ họp diễn ra chất lượng, thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 6 của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6-8/7/2022.

QT

Chia sẻ bài viết