02/12/2022 - 18:14

Thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố 

(CT) - Chiều 2-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HÐND thành phố khóa X.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 9 của HÐND thành phố sẽ xem xét 44 báo cáo, 1 thông báo và 15 tờ trình. Trong đó, Thường trực HÐND thành phố có 1 tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và 3 báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HÐND thành phố, báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa hai kỳ họp HÐND thành phố; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri ở địa phương... Các Ban của HÐND thành phố có 4 báo cáo hoạt động năm và 4 báo cáo thẩm tra. UBND thành phố có 15 báo cáo và 14 tờ trình về kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; công tác xây dựng cơ bản năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023... Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có 1 thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HÐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Các cơ quan tư pháp thành phố (Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thành phố) có 3 báo cáo về công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cơ quan liên quan sớm bổ sung hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HÐND thành phố. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết chú ý cập nhật số liệu bảo đảm chính xác. UBND thành phố phân công các sở, ngành trình bày báo cáo, tờ trình cũng như trả lời các vấn đề chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HÐND đặt ra tại kỳ họp. Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng Thành ủy chuẩn bị mọi mặt công tác hậu cần và phục vụ chu đáo để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết