29/11/2009 - 09:34

Thống kê nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp trên toàn quốc

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết: Để triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp (TNT) trên toàn quốc, việc khảo sát nhu cầu thực tế của người dân cũng như thống kê về các dự án đăng ký xây dựng nhà ở TNT là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các địa phương phải thực hiện.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổ chức chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu, xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở TNT hàng năm và đặc biệt là giai đoạn 2009 - 2015 trên phạm vi địa bàn mình.

Các quy định cụ thể, tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê - thuê mua nhà ở TNT cũng phải được công bố công khai, rộng rãi. Từng địa phương tự tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ việc bán, cho thuê - thuê mua của các chủ đầu tư nhằm hạn chế triệt để tình trạng trục lợi. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến việc xét chọn đối tượng cũng như việc bán, cho thu - thuê mua nhà ở TNT.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết