16/08/2022 - 07:55

Thới Lai tháo gỡ khó khăn, tiếp tục duy trì tăng trưởng 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Những tháng đầu năm 2022, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Ðặc biệt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của huyện khởi sắc, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng. Ðây là điều kiện thuận lợi để huyện Thới Lai hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.

Mô hình cánh đồng lớn ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất phát triển ở huyện Thới Lai.

Huyện Thới Lai đã đưa ra mục tiêu chỉ đạo hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp chất lượng cao… Nhờ đó, trong 7 tháng năm 2022, các chỉ tiêu về diện tích xuống giống, thu hoạch, sản lượng lúa đều đạt cao; diện tích cây màu, vườn cây ăn trái gieo trồng đạt trên 90% kế hoạch, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi đã vượt chỉ tiêu và đạt 138,12% kế hoạch năm...

Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, nhấn mạnh: “Ðể đạt hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, công tác xây dựng công trình thủy lợi tạo nguồn, vận động nhân dân nạo vét kênh thủy lợi nội đồng từ đầu năm đến nay đạt chỉ tiêu đề ra; chú trọng việc phòng, chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm và kiểm dịch động vật, nhằm đảm bảo an toàn chăn nuôi và vệ sinh thực phẩm hàng nông sản. Thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ðặc biệt, Thới Lai quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi hoạt động, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí phát triển KT-XH năm 2022…”.

Theo UBND huyện Thới Lai, từ đầu năm đến nay, địa phương tập trung sản xuất đạt hiệu quả cao 2 vụ lúa đông xuân 2021-2022 và vụ lúa hè thu 2022. Sản lượng thu hoạch được 240.237,79 tấn, đạt 72,58% kế hoạch năm. Trong đó, vụ lúa hè thu 2022 vừa thu hoạch xong, với diện tích xuống giống 17.837,27ha, năng suất 6,06 tấn/ha, tổng sản lượng thu hoạch trên 106.000 tấn. Vụ hè thu này, huyện Thới Lai có trên 71% diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, đạt năng suất 6,1 tấn/ha, cao hơn năng suất chung toàn huyện là 0,04 tấn/ha.

Theo ông Nguyễn Thành Út, việc áp dụng mô hình sản xuất tập trung đã tạo điều kiện phát huy hiệu quả “liên kết bốn nhà”, thúc đẩy nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh lúa gạo và tăng thu nhập cho nông dân. Theo tính toán, lợi nhuận từ canh tác lúa trong mô hình cánh đồng lớn cao hơn so với ngoài mô hình từ 2,4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ha/vụ. Trong mô hình cánh đồng lớn đã hình thành hàng ngàn héc-ta sản xuất lúa sạch và theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP... Vụ thu đông 2022, huyện Thới Lại đã xuống giống dứt điểm với diện tích 17.608,3ha, đạt 100,94% kế hoạch. Hiện lúa chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và trổ. Trong đó có nhiều diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng lúa sạch hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Huyện Thới Lai cũng quan tâm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Trong tháng 7-2022, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 628,432 tỉ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 7 tháng đầu năm là 3.023,585 tỉ đồng, đạt 64,33% kế hoạch, tăng 8,29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 7-2022 là 639,621 tỉ đồng, tăng 19,41% so cùng kỳ. Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng đầu năm là 2.735,271 tỉ đồng, đạt 78,15% so kế hoạch năm; tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021…

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Thới Lai còn một số khó khăn. Cụ thể, một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đã giảm nhiều so với thời điểm trước đó (theo quy định cũ). Kết quả xây dựng lộ giao thông nông thôn 4m còn thấp so với kế hoạch. Tình hình thiên tai, sạt lở gây nhiều thiệt hại tài sản, đe dọa an toàn đối với người dân…

Những tháng cuối năm, huyện Thới Lai tập trung tháo gỡ các khó khăn trên, đồng thời chỉ đạo ngành Nông nghiệp bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát triển lúa, rau màu vụ thu đông 2022 và sản xuất có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được rà soát, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về thủy lợi, về tổ chức sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện mô hình “Xoài cát Hòa Lộc 123” của Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời trên địa bàn huyện Thới Lai giai đoạn 2022-2030 nhằm xây dựng vùng trồng, vùng nguyên liệu, đẩy mạnh mô hình hợp tác giữa tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp...

Huyện còn tập trung kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân kè mé, trồng bần chống sạt lở, sửa chữa, giặm vá phục vụ việc đi lại trên địa bàn; tăng cường công tác giải ngân, quyết toán các công trình; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh theo quy định; kiểm tra việc niêm yết giá, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ban hành các văn bản về tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân ảnh hưởng các công trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, khai thác các nguồn thu và thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách, chuyển mục đích sử dụng đất, chi ngân sách đúng quy định, trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả…

Chia sẻ bài viết