27/09/2023 - 14:49

Thới Lai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Ðầu năm đến nay, nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai đã đạt được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có những chỉ tiêu đã đạt vượt so với tiến độ và so với kế hoạch năm.

Thu hoạch lúa vụ thu đông 2023 tại huyện Thới Lai.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đã đạt hơn 4.528,52 tỉ đồng, đạt 85,74% so kế hoạch, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 5.232,879 tỉ đồng, đạt 92,11% so kế hoạch, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành và địa phương trên địa bàn tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và thành lập mới doanh nghiệp. Kết quả, tại huyện hiện có 257 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2022.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì và phát triển khá tốt. Huyện đã xuống giống gieo trồng hơn 54.007ha lúa, đạt 101,42% kế hoạch và đã thu hoạch với sản lượng hơn 259.929 tấn, đạt 78,53% kế hoạch, dự kiến sản lượng lúa cả năm sẽ đạt 102,1% kế hoạch. Bên cạnh duy trì, phát triển mô hình hiệu quả trong sản xuất lúa là "cánh đồng lớn", nông dân tại huyện cũng đã phát triển nhiều mô hình trồng rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Huyện đã xuống giống gieo trồng rau màu các loại đạt hơn 2.620ha, đạt 97,06% kế hoạch, cao hơn 42,92ha so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích vườn cây ăn trái hơn 2.611ha, tăng 179,35ha so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích thả nuôi thủy sản là 1.942,36ha, đạt 92,49% kế hoạch, cao hơn 42,92ha so với cùng kỳ. Ðàn gia súc, gia cầm đã nuôi từ đầu năm đến nay hơn 1,13 triệu con, đạt 281,45% kế hoạch, cao hơn 427.109 con so với cùng kỳ năm trước.

Thới Lai không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai đã có sự phục hồi và phát triển khá tốt. Diện mạo đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện không ngừng đổi mới và phát triển. Hiện huyện có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu.

Huyện đã giải quyết việc làm cho 3.129 lao động, đạt 105,4% so với kế hoạch và xuất khẩu được 100 lao động, đạt 153,84%, tăng 55 lao động so với cùng kỳ. Ðộ bao phủ bảo hiểm y tế là 93.714/107.160 người, đạt tỷ lệ 87,45% dân số huyện. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 92,77%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tổng số hộ nghèo toàn huyện còn 147 hộ, chiếm tỷ lệ 0,5%, giảm 343 hộ và giảm 1,14% so với đầu nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, huyện tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Chủ động phòng, chống thiên tai. Ðẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 theo nghị quyết của Huyện ủy, HÐND huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, cấp phép xây dựng, giấy phép kinh doanh ngành Công thương. Thúc đẩy và giám sát thi công các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi. Chú ý thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm cần thu hồi đất theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND thành phố phê duyệt, đặc biệt là Dự án cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn đạt các chỉ tiêu thành phố giao. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chia sẻ bài viết