25/05/2022 - 22:07

Thới Lai phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao 

(CT) - Ðến cuối năm 2021, huyện Thới Lai có 4/12 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: Trường Thành, Ðịnh Môn, Trường Thắng và Ðông Thuận. Trong năm 2022, huyện Thới Lai phấn đấu hoàn thành thêm 2 xã NTM nâng cao là Tân Thạnh và Trường Xuân A, 1 xã NTM kiểu mẫu là Ðịnh Môn.

Tân Thạnh phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

Ðể đạt mục tiêu trên, UBND huyện chỉ đạo các xã chủ động vào cuộc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ðồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả… tăng thu nhập cho người dân. Cùng đó, quan tâm công tác xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn…

Tin, ảnh: K. PHÚC

Chia sẻ bài viết