31/07/2014 - 09:38

Thiêng liêng “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”

Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” đã vận động quỹ an sinh xã hội hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân sống vùng biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn được hơn 102 tỷ 417 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, ban tổ chức chương trình vận động hơn 57 tỷ đồng. Tại chương trình, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã trao trực tiếp 50/531 nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 40 triệu đồng/căn. Số tiền do các đơn vị, địa phương vận động sẽ được tự cân đối, phân bổ.

Chia sẻ bài viết