06/10/2011 - 10:58

Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý về nguyên tắc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét quyết định cụ thể đảm bảo an toàn, hiệu quả và quyền lợi cho các đối tượng được Bảo hiểm xã hội phục vụ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cuối năm 2012, BHXH Việt Nam tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22-8-2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phù hợp với thực tế.

Theo thông tin báo chí đưa, được biết, dự kiến đến hết năm 2011, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại 5 địa phương: Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Yên và Quảng Trị.

Chia sẻ bài viết