25/09/2022 - 08:03

Theo dấu mùa xưa

Từ Dạ Linh

 

Ta đi tìm mùa thu thất lạc

Lá vàng rơi xao xác ngõ quê buồn.

 

Chim cuốc kêu cơn gió chiều chợt nhũn

Bụi tre già xào xạc lá vàng rơi.

 

Thu có lỗi hay người đi có lỗi

Dấu mùa xưa chạm khoảng trống vô hồi.

 

Để hôm nay khi mùa thu trờ tới

Ta tìm về nghe lá nói lao xao.

 

Nghe kỷ niệm ngân rung từng phiến lá

Sắc thu vàng run rẩy, ta tìm ta.

Chia sẻ bài viết