23/08/2008 - 08:12

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X họp kỳ thứ XVII

Thảo luận, xây dựng, sửa đổi các quy định về tiếp nhận, điều động; nhận xét, đánh giá cán bộ

(TTXVN)- Từ ngày 14 đến 22-8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ XVII với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, Ủy ban được thông báo một số công việc mà Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo thực hiện từ sau kỳ họp thứ XVI đến nay. Ủy ban thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo sơ kết và tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện công tác giám sát từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay; Báo cáo xây dựng đề án “ Quy định giám sát cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và giám sát các ban đảng ở Trung ương”; Báo cáo về việc bổ sung quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Báo cáo đề nghị tặng Huân chương Sao Vàng cho cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng; Báo cáo việc khánh thành và công nhận Di tích quốc gia Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban thảo luận, xây dựng, sửa đổi các quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Quy định về thi đua - khen thưởng; Quy định về tiếp nhận và điều động cán bộ; Quy định về nhận xét, đánh giá cán bộ. Ủy ban xem xét, kết luận các vụ việc về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do các vụ khu vực chuẩn bị theo thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết