19/06/2012 - 21:47

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

Thảo luận dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 19-6, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Nhiều vấn đề liên quan đến xác định bản chất hợp tác xã, phân định giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã nông nghiệp, mức vốn góp tối đa của một thành viên, việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã ra bên ngoài thị trường... đã được các đại biểu thảo luận.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật, cho rằng cần ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước có hiệu quả, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hợp tác xã phát triển lành mạnh, bền vững. Nếu doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận cho người chủ của nó thì HTX là tối đa hóa lợi ích của xã viên, nguyên tắc quản trị là đối nhân chứ không đối vốn.

Các đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận), Trần Thị Phương Khanh (Long An) cho rằng bản chất HTX là tổ chức kinh tế tự chủ do thành viên có nhu cầu và lợi ích chung tự nguyện lập ra nhằm đáp ứng nhu cầu lợi ích chung đó với mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho từng thành viên thông qua việc cung ứng cho thành viên về sản phẩm dịch vụ, hoặc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với việc để từng thành viên đơn lẻ. Song cũng có ý kiến đề nghị giữ như luật hiện hành tức là xem HTX là một tổ chức kinh tế tập thể và hoạt động như một loại hình doanh nghiệp thực thụ có tính xã hội cao, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, miễn là kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận cao và bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác.

Về mức vốn đóng góp đối với thành viên hợp tác xã, các đại biểu đề nghị cần làm rõ căn cứ pháp lý của việc quy định mức vốn đóng góp tối đa 20% như dự thảo Luật đưa ra. Có ý kiến cho rằng cần phải làm rõ căn cứ pháp lý của quy định và đề nghị không nên hạn chế mức góp vốn tối đa nhằm huy động và phát huy khả năng vốn cho HTX, nếu có quy định thì cũng là về lâu dài chứ trước mắt không nên hạn chế mức góp vốn này. Việc nên hay không nên để hợp tác xã có quyền cung ứng không hạn chế sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) và nhiều đại biểu khác đồng tình với việc nên để hợp tác xã có quyền cung ứng không hạn chế sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài cộng đồng thành viên miễn là mang lại lợi ích cho hợp tác xã và thành viên. Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) cho rằng vấn đề nằm ở cơ chế phân bổ, phải có giải pháp để cho HTX phát triển.

Quan tâm đến vai trò của liên minh HTX, đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) chỉ rõ cái yếu của luật chưa làm rõ vai trò liên minh và quản lý nhà nước của tổ chức này. Càng ưu đãi thì càng nảy sinh những đối tượng hưởng ưu đãi. Vì có nhiều ưu đãi nên sẽ có nhiều hợp tác xã trá hình, liên minh là nơi kiểm tra đạo đức của các HTX trá hình này, do vậy cần làm rõ hơn vấn đề quản lý nhà nước để loại ra những HTX trá hình, hoàn toàn hỗ trợ HTX đúng nghĩa - đại biểu đề nghị. Các đại biểu cũng đề nghị Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với HTX cao hơn với doanh nghiệp, cụ thể hơn, mở rộng hơn nữa, có chính sách về thuế, tín dụng, giá, đào tạo, hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất và đặc biệt nên ưu tiên với các HTX nông nghiệp.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Các ý kiến thảo luận tại phiên họp tập trung vào các vấn đề lớn về: người được miễn đào tạo nghề luật sư; tập sự hành nghề luật sư; kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; quyền, nghĩa vụ của luật sư...

Qua thảo luận, các ý kiến thống nhất với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; đánh giá bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã góp ý cụ thể về các quy định về: đoàn luật sư; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư; nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam....

Theo chương trình, ngày 20-6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và biểu quyết, thông qua 5 dự án luật.

CHU THANH VÂN-QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết