18/07/2018 - 22:10

Tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong dân

(CT)- Ngày 18-7-2018, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN), Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy 6 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị, Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy trình bày tham luận, ý kiến và đề xuất xoay quanh các vấn đề về công tác nội chính, PCTN; đề nghị nhanh chóng hoàn thiện văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính cấp tỉnh; có hướng dẫn về quy trình kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan tư pháp… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy phối hợp chặt với cơ quan chức năng tham mưu cho Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời nắm chắc tình hình để tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giải quyết rốt ráo các vấn đề bức xúc, các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp… Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy quan tâm phối hợp, tham mưu nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ, Thành ủy quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc về PCTN vừa qua.

6 tháng đầu năm 2018, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác PCTN được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ, đạt được kết quả khá toàn diện. Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động phối hợp tham mưu xây dựng và ban hành 940 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN; nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết